Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

Wałcz, 20.12.2022r.

 

OGŁOSZENIE NR 99/K/2022

                                        KOMENDANT                                       

107 SZPITALA WOJSKOWEGO Z PRZYCHODNIĄ SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO

 ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W WAŁCZU

 1. Kołobrzeska 44, 78-600 Wałcz

działając na podstawie art. 26 i 27 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej

(t. j. Dz. U. z 2022r. poz. 633 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r.
o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych
(t. j. Dz. U. z 2021r.  późn. 1285 z późn. zm.)

OGŁASZA KONKURS I ZAPRASZA DO SKŁADANIA OFERT

na udzielanie następujących świadczeń zdrowotnych w zakresie:

 

 1. Usług pielęgniarskich w Centrum Zdrowia Psychicznego przez osoby wykonujące zawód pielęgniarki ( w tym także pielęgniarkę z specjalizacją psychiatryczną)

 

 • Wymagania w poszczególnych zakresach wymienione zostały w Szczegółowych Warunkach Konkursu udostępnionymi przez Udzielającego Zamówienie w siedzibie 107 Szpitala Wojskowego z Przychodnią SPZOZ w Wałczu, w Dziale Kadr, pokój nr 123 oraz na stronie Szpitala: 107sw.pl
 • Oferty powinny być złożone na formularzu ofertowym, zgodnie ze Szczegółowymi Warunkami Konkursu udostępnianymi przez Udzielającego Zamówienie w siedzibie 107 Szpitala Wojskowego z Przychodnią SPZOZ w Wałczu, w sekretariacie, pokój nr 100 oraz na stronie Szpitala: 107sw.pl
 • Oferty należy składać do dnia 29.12.2022r. do godz. 10:00 w Sekretariacie 107 Szpitala Wojskowego z Przychodnią Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej,
  Kołobrzeska 44, 78 - 600 Wałcz.
 • Ofertę przesłaną drogą pocztową uważać się będzie za złożoną w terminie - jeżeli wpłynie do Udzielającego Zamówienie do godz. 10:00 w dniu 29.12.2022r.
 • Otwarcie złożonych ofert nastąpi w siedzibie 107 Szpitala Wojskowego z Przychodnią SPZOZ w Wałczu w Gabinecie Odpraw, w dniu 29.12.2022r. o godz. 10.30, pokój nr 101.
 • Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu Udzielający Zamówienia zamieści na stronie internetowej Szpitala: 107sw.pl w terminie do 7 dni licząc od dnia składania ofert.
 • Oferent pozostaje związany z ofertą 30 dni od daty upływu terminu składania ofert.
 • Oferentom, których interes prawny doznał uszczerbku przysługują protest i odwołanie na zasadach określonych w ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych (t. j. Dz. U. z 2021r. 1285 z późn. zm.)
 • Udzielający zamówienie zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu w całości lub w części bez podania przyczyn, do przedłużenia terminu składania ofert oraz terminu rozstrzygnięcia konkursu.
 • Zatrudnienie wyłącznie po uzyskaniu finansowania z NFZ w ramach CZP.
 • Termin rozpoczęcia i czas trwania umów: od dnia 01.01.2023r. do dnia 31.12.2025r.
LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
Informacje
Ilość odwiedzin: 135
Podmiot udostępniający: 107 Szpital Wojskowy z Przychodnią SPZOZ
Nazwa ogłoszenia: Pielęgniarka w Centrum Zdrowia Psychicznego
Osoba, która wytworzyła informację: Magdalena Czerniga
Osoba, która odpowiada za treść: Magdalena Czerniga
Data wytworzenia informacji: 20.12.2022 14:17:52
Data udostępnienia informacji: 20.12.2022 14:20:09
Data ostatniej aktualizacji: 15.02.2024 12:18:03
Rejestr zmian