Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

KOMENDANT

107 SZPITALA WOJSKOWEGO Z PRZYCHODNIĄ

SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W WAŁCZU

Zatrudni na stanowisko: Pielęgniarka w Centrum Zdrowia Psychicznego

Wymagania niezbędne:

 • wykształcenie: średnie medyczne w zawodzie pielęgniarka, licencjat pielęgniarstwa lub tytuł magistra na kierunku pielęgniarstwo oraz prawo wykonywania zawodu pielęgniarki na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej;
 • specjalizacja lub kurs kwalifikacyjny w zakresie „pielęgniarstwa psychiatrycznego ”,
 • doświadczenie zawodowe: praca na oddziałach szpitalnych oraz pracowniach specjalistycznych.

Wymagane dokumenty:

 • List motywacyjny;
 • Życiorys (CV);
 • Kserokopię dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, kwalifikacje oraz doświadczenie zawodowe;
 • Oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych i o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach rekrutacji przez 107 Szpital Wojskowy z Przychodnią Szpital SPZOZ w Wałczu zgodnie z Ustawą z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2019 poz. 1781).

Dodatkowe informacje:

 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę
 • Zatrudnienie wyłącznie po uzyskaniu finansowania z NFZ w ramach CZP.

Miejsce i termin składania wymaganych dokumentów:

 • Dokumenty należy składać do Działu Kadr bądź na adres: 107 Szpital Wojskowy z Przychodnią SP ZOZ w Wałczu, ul. Kołobrzeska 44, 78-600 Wałcz lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kadry@107sw.pl do dnia 29.12.2022r. do godz. 10.30
 • Informację o terminie przeprowadzenia rozmów i o wynikach naboru, kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie.

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.

Obowiązek informacyjny na temat ochrony danych osobowych znajduje się w BIP, zakładka Prawo – Obowiązek informacyjny wobec kandydatów i pracowników.

Komendant

107 Szpitala Wojskowego z Przychodnią SPZOZ

płk  Michał WAWRESZUK   

 

LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
Informacje
Ilość odwiedzin: 91
Podmiot udostępniający: 107 Szpital Wojskowy z Przychodnią SPZOZ
Nazwa ogłoszenia: Pielęgniarka w Centrum Zdrowia Psychicznego
Osoba, która wytworzyła informację: Magdalena Czerniga
Osoba, która odpowiada za treść: Magdalena Czerniga
Data wytworzenia informacji: 20.12.2022 15:26:32
Data udostępnienia informacji: 20.12.2022 15:28:35
Data ostatniej aktualizacji: 03.01.2023 11:47:17
Rejestr zmian