Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

KOMENDANT 

107 SZPITALA WOJSKOWEGO Z PRZYCHODNIĄ

SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ                  

W WAŁCZU

 

Zatrudni na stanowisko:  Księgowy/a – Starszy/a księgowy/a

 • Wykształcenie:  minimum średnie mile widziane wyższe: rachunkowość, ekonomia, finanse;
 • Doświadczenie: minimum 3 lata na podobnym stanowisku;
 • Znajomość:

- Ustawy o rachunkowości

- Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych

- Ustawy o podatku od towarów i usług

- Ustawy o finansach publicznych;

 • Znajomość obsługi komputera, w szczególności Pakiet MS Office, Excel;
 • Znajomość systemu finansowego SIMPLE.

Wymagania dodatkowe:

 • Umiejętności komunikatywne i interpersonalne;
 • Umiejętność pracy w zespole;
 • Zdolność do podejmowania decyzji;
 • Umiejętność pracy pod presją czasu, odpowiedzialność.

Ogólny zakres obowiązków na zajmowanym stanowisku:

 • Bieżąca ewidencja operacji związanych z zakupem usług, materiałów i majątku trwałego;
 • prowadzenie bieżącej ewidencji środków trwałych, wyposażenia oraz wartości niematerialnych i prawnych oraz uzgadnianie stanów z osobami odpowiedzialnymi;
 • naliczanie odpisów amortyzacyjnych;
 • bieżące uaktualnianie danych ewidencyjnych m. in. W oparciu o wyniki inwentaryzacji, protokoły kasacyjne i zgłoszenia przemieszczeń składników majątku przez dysponentów;
 • uzgadnianie stanów kont magazynowych;
 • rozliczanie kont rozrachunkowych z dostawcami;
 • uzgadnianie obrotów i sald kont pomocniczych z saldami i zapisami na kontach księgi głównej na koniec każdego miesiąca;
 • potwierdzanie kart obiegowych w zakresie rozliczenia się pracowników z posiadanego majątku trwałego lub wyposażenia;
 • prowadzenie bieżącej ewidencji związanej ze środkami trwałymi, wyposażeniem oraz wnip;
 • przygotowanie danych do sporządzania planów inwentaryzacyjnych;
 • przygotowanie danych do celów sprawozdawczości statystycznej aktywów trwałych;
 • udział w comiesięcznych pracach rozliczeniowych(zamknięcie miesiąca);
 • wykonywanie innych poleceń przełożonego;

Wymagane dokumenty:

 • List motywacyjny;
 • Życiorys (CV) ;
 • Kserokopię dokumentów potwierdzających wykształcenie, kwalifikacje oraz doświadczenie zawodowe;
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach rekrutacji przez 107 Szpital Wojskowy z Przychodnią Szpital SPZOZ w Wałczu zgodnie z Ustawą  z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.  2019 poz. 1781);
 • Oświadczenie o niekaralności;
 • Oświadczenie kandydata o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych.

Dodatkowe informacje:

 • Umowa o pracę.

Miejsce  i termin składania wymaganych dokumentów:

 • Dokumenty należy składać do Działu Kadr bądź na adres: 107 Szpital

           Wojskowy z Przychodnią SP ZOZ w Wałczu, ul. Kołobrzeska 44, 78-600 Wałcz 

            lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres kadry@107sw.pl   do dnia 

            30.12.2022r.

 • Informację o terminie przeprowadzenia rozmów i o wynikach naboru, kandydaci

            zostaną powiadomieni telefonicznie.

 • Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.                                            

Obowiązek informacyjny na temat ochrony danych osobowych znajduje się w BIP, zakładka Prawo – Obowiązek informacyjny wobec kandydatów i pracowników.

 

                                                                  Komendant

                                        107 Szpitala Wojskowego z Przychodnią SPZOZ

                                                        płk Michał Wawreszuk          

LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
Informacje
Ilość odwiedzin: 188
Podmiot udostępniający: 107 Szpital Wojskowy z Przychodnią SPZOZ
Nazwa ogłoszenia: Księgowy/a - Starszy/a księgowy/a
Osoba, która wytworzyła informację: Magdalena Czerniga
Osoba, która odpowiada za treść: Magdalena Czerniga
Data wytworzenia informacji: 21.12.2022 08:58:23
Data udostępnienia informacji: 21.12.2022 09:03:00
Data ostatniej aktualizacji: 10.01.2023 08:56:09
Rejestr zmian