Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

Komendant 107 Szpitala Wojskowego z Przychodnią SPZOZ w Wałczu
ul. Kołobrzeska 44
78-600 Wałcz
w porozumieniu z Okręgową Izbą Pielęgniarek i Położnych w Pile
ogłasza konkurs na stanowisko pielęgniarki/pielęgniarza oddziałowej/oddziałowego  

Oddziału Psychiatrycznego

 107 Szpitala Wojskowego z Przychodnią SPZOZ w Wałczu

  1. Kandydaci, ubiegający się o stanowisko objęte konkursem winni posiadać co najmniej kwalifikacje określone w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 20 lipca 2011 r. sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami (Dz. U. 2011r., nr 151, poz. 896).
  2. Informacje o stanie prawnym, organizacyjnym i ekonomicznym 107 Szpitala Wojskowego

z Przychodnią SPZOZ w Wałczu  zostaną udostępnione do zapoznania się na miejscu 

w sekretariacie Komendanta (budynek  główny), w dni powszednie, w godzinach 8.00-14.00.

  1. Kandydaci zgłaszający się do konkursu składają oferty w zamkniętych kopertach opisanych w następujący sposób:

„Konkurs na stanowisko pielęgniarki/pielęgniarza  oddziałowej/oddziałowego

Oddziału Psychiatrycznego

107 Szpitala Wojskowego  z Przychodnią SPZOZ w Wałczu”


oraz  umieszczają  na  kopercie  swoje  imię,   nazwisko,  adres  i numer telefonu  kontaktowego.

  1. Oferta zawierać winna, pod rygorem jej nierozpatrzenia, dokumenty określone w § 12 ust. 1 i 3 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 lutego 2012 r. w sprawie szczegółowych zasad przeprowadzania konkursów na niektóre stanowiska kierownicze w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą ( Dz. U. 2021r., poz. 430) oraz w Regulaminie przeprowadzania konkursu, dostępnym na stronie internetowej 107 Szpitala Wojskowego  z Przychodnią SPZOZ   w Wałczu (www.107sw.pl).
  2. Oferty należy składać w 107 Szpitalu Wojskowym z Przychodnią SPZOZ w Wałczu, Kołobrzeska 44, 78-600 Wałcz, sekretariat, I piętro, w terminie 14 dni od daty ukazania się niniejszego ogłoszenia w Biuletynie Informacji Publicznej podmiotu tworzącego (Departament Wojskowej Służby Zdrowia) tj. do dnia 23.01.2023r.
  3. Wszelkie informacje dotyczące konkursu można uzyskać w Dziale Kadr pod numerem 261 47 28 23 lub 261 47 24 79.

Rozpatrzenie zgłoszonych kandydatur nastąpi w siedzibie 107 Szpitala Wojskowego z Przychodnią SPZOZ w Wałczu, ul. Kołobrzeska 44, w sali konferencyjnej nie później niż w terminie 30 dni od dnia,

w którym upływa ostateczny termin złożenia ofert. O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie.                                                                          

                                                                                                           

                                                                   Komendant

                                     107 Szpitala Wojskowego z Przychodnią SPZOZ

                                                       płk Michał Wawreszuk     

LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
Informacje
Ilość odwiedzin: 119
Podmiot udostępniający: 107 Szpital Wojskowy z Przychodnią SPZOZ
Nazwa ogłoszenia: Konkurs na pielęgniarkę/ pielęgniarza oddziałowej/ oddziałowego oddziału psychiatrycznego
Osoba, która wytworzyła informację: Magdalena Czerniga
Osoba, która odpowiada za treść: Magdalena Czerniga
Data wytworzenia informacji: 12.01.2023 07:29:32
Data udostępnienia informacji: 12.01.2023 07:34:22
Data ostatniej aktualizacji: 25.01.2023 10:58:28
Rejestr zmian