Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

KOMENDANT

107 SZPITALA WOJSKOWEGO Z PRZYCHODNIĄ

          SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ                   

W WAŁCZU

 

Zatrudni na stanowisko:  Referent / specjalista  ds. zamówień publicznych

 

Wymagania niezbędne:

 • Wykształcenie minimum średnie lub wyższe (mile widziany kierunek prawo, ekonomia, administracja)
 • Doświadczenie: minimum 2 lata pracy związanej z zamówieniami publicznymi
 • Znajomość ustawy Prawo Zamówień Publicznych wraz z aktami wykonawczymi do ww. ustawy
 • Znajomość obsługi komputera, w szczególności Pakiet MS Office, Excel

Wymagania dodatkowe:

 • Wysoka kultura osobista, odpowiedzialność
 • Umiejętność planowania i organizacji pracy
 • Umiejętność pracy w zespole
 • Umiejętność pracy pod presją czasu
 • Umiejętności komunikatywne i interpersonalne

Ogólny zakres wymaganych zadań na stanowisku:

 • Prowadzenie spraw z zakresu zamówień publicznych w oparciu o tryby przewidziane w ustawie Prawo zamówień publicznych oraz zamówień publicznych o wartości szacunkowej poniżej kwoty 30.000 euro
 • Przygotowywanie i prowadzenie postępowań o udzielanie zamówień publicznych
 • Weryfikacja materiałów związanych z opisem przedmiotu zamówienia w tym weryfikacja proponowanych warunków udziału w postępowaniu oraz kryteriów ofert
 • Przygotowywanie specyfikacji istotnych warunków zamówienia
 • Udział w pracach komisji przetargowych
 • Sporządzanie projektów pism dotyczących m.in. wezwania do złożenia wyjaśnień, dokumentów itp.
 • Sporządzanie, prowadzenie i archiwizowanie dokumentacji przetargowej
 • Koordynacja czynności związanych z zawarciem umowy z wybranym oferentem
 • Weryfikowanie i opiniowanie poprawności dokumentacji postępowań prowadzonych na podstawie przepisów o wyłączeniach spod reżimu ustawy PZP
 • Śledzenie zmian w zakresie przepisów dotyczących zamówień publicznych
 • Sporządzanie i przesyłanie do Prezesa UZP rocznych sprawozdań o udzielonych przez Szpital zamówień publicznych
 • Przygotowywanie planu zamówień publicznych
 • Bieżąca weryfikacja przepisów wewnętrznych dotyczących realizacji procedur zamówień publicznych

Wymagane dokumenty:

 • List motywacyjny
 • Życiorys (CV)
 • Kserokopię dokumentów potwierdzających posiadane  wykształcenie, kwalifikacje       oraz doświadczenie zawodowe
 • Oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych i o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe

Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach rekrutacji przez 107 Szpital Wojskowy z Przychodnią Szpital SPZOZ w Wałczu zgodnie z Ustawą          z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2019 poz. 1781).

 

Dodatkowe informacje:

 • Praca w pełnym wymiarze czasu pracy

Miejsce  i termin składania wymaganych dokumentów:

 • Dokumenty należy składać do Działu Kadr i Płac bądź na adres: 107 Szpital

         Wojskowy z Przychodnią SP ZOZ w Wałczu, ul. Kołobrzeska 44, 78-600 Wałcz 

         lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres:  kadry@107sw.pl   

         do dnia  23.10.2023r.

 • Informację o terminie przeprowadzenia rozmów i o wynikach naboru, kandydaci

        zostaną powiadomieni telefonicznie.

 

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.               

Obowiązek informacyjny na temat ochrony danych osobowych znajduje się w BIP, zakładka Prawo – Obowiązek informacyjny wobec kandydatów i pracowników.

 

Komendant

    107 Szpitala Wojskowego z Przychodnią SPZOZ

w Wałczu

płk Michał WAWRESZUK

LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
Informacje
Ilość odwiedzin: 334
Podmiot udostępniający: 107 Szpital Wojskowy z Przychodnią SPZOZ
Nazwa ogłoszenia: Referent / specjalista ds. zamówień publicznych
Osoba, która wytworzyła informację: Magdalena Czerniga
Osoba, która odpowiada za treść: Magdalena Czerniga
Data wytworzenia informacji: 22.08.2023 11:35:04
Data udostępnienia informacji: 11.10.2023 00:00:00
Data ostatniej aktualizacji: 24.10.2023 11:39:57
Rejestr zmian