Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

   p.o. DYEKTOR

107 SZPITALA WOJSKOWEGO Z PRZYCHODNIĄ

         SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ

W WAŁCZU

 

Zatrudni na stanowisko:  Pielęgniarka operacyjna – Blok Operacyjny

 

Wymagania niezbędne:

  • wykształcenie: średnie medyczne w zawodzie pielęgniarka, licencjat pielęgniarstwa lub tytuł magistra na kierunku pielęgniarstwo oraz prawo wykonywania zawodu pielęgniarki na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej

Wymagane dokumenty:

  • List motywacyjny
  • Życiorys (CV)
  • Kserokopię dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, kwalifikacje oraz doświadczenie zawodowe
  • Oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych i o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach rekrutacji przez 107 Szpital Wojskowy z Przychodnią Szpital SPZOZ w Wałczu zgodnie z Ustawą z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2019 poz. 1781).

Dodatkowe informacje:

Forma zatrudnienia: umowa o pracę

Miejsce i termin składania wymaganych dokumentów:

  • Dokumenty należy składać do Działu Kadr bądź na adres: 107 Szpital Wojskowy z Przychodnią SP ZOZ w Wałczu, ul. Kołobrzeska 44, 78-600 Wałcz    lub    za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kadry@107sw.pl  do dnia 14.04.2024r.
  • Informację o terminie przeprowadzenia rozmów i o wynikach naboru, kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie.

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.

Obowiązek informacyjny na temat ochrony danych osobowych znajduje się w BIP, zakładka Prawo – Obowiązek informacyjny wobec kandydatów i pracowników.

 

p.o. Dyrektor

107 Szpitala Wojskowego z Przychodnią SPZOZ

Paweł ROMANOWSKI

LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
Informacje
Ilość odwiedzin: 24
Podmiot udostępniający: 107 Szpital Wojskowy z Przychodnią SPZOZ
Nazwa ogłoszenia: Pielęgniarka Operacyjna - Blok Operacyjny
Osoba, która wytworzyła informację: Magdalena Czerniga
Osoba, która odpowiada za treść: Magdalena Czerniga
Data wytworzenia informacji: 08.04.2024 14:21:11
Data udostępnienia informacji: 08.04.2024 14:23:32
Data ostatniej aktualizacji: 15.04.2024 09:54:32
Rejestr zmian