Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

KOMENDANT

107 SZPITALA WOJSKOWEGO Z PRZYCHODNIĄ

SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W WAŁCZUZatrudni na stanowisko: Kierownik Działu Planowania i Analiz

Ekonomicznych1. Wymagania:

 • Wykształcenie konieczne: wyższe ekonomiczne, pożądane: podyplomowe w zakresie pozyskiwania funduszy środków zewnętrznych.

 • Minimum 3 lata doświadczenia w pracy na stanowisku kierowniczym w pionie ekonomiczny

 • minimum 3 lata doświadczenia zawodowego na stanowisku związanym z obsługą projektów unijnych.

2. Ponadto od kandydatów oczekuje się:

 • Biegła obsługa komputera w tym programów pakietu typu Office.

 • Pożądana znajomość obsługi programów Eskulap i Simple ERP.

 • Dobra organizacja pracy i umiejętność właściwego ustalania priorytetów.

 • Wysoko rozwinięte kompetencje interpersonalne i komunikacyjne.

 • Wysoka kultura osobista.

 • Umiejętność pracy pod presją czasu.

 • Odpowiedzialność, dokładność, sumienność,

3. Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • List motywacyjny.

 • Życiorys (CV).

 • Kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, kwalifikacje oraz doświadczenie zawodowe.

 • Przebieg dotychczasowego zatrudnienia.

 • Oświadczenie o stanie zdrowia stwierdzające brak przeciwwskazań do pracy na stanowisku Kierownika Działu Panowania i Analiz Ekonomicznych.

 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach rekrutacji przez 107 Szpital Wojskowy z Przychodnią Szpital SPZOZ w Wałczu zgodnie z Ustawą z dnia 10.05.2018r o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2019 poz. 1781 z póź. zm.).

 • Oświadczenie o niekaralności.

 • Oświadczenie kandydata o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych.

  4. Ogólny zakres zadań realizowanych na stanowisku:

   

 • Kierowanie pracami w zakresie opracowywanie rocznego planu finansowego, w tym planu inwestycyjnego, oraz bieżący nadzór nad ich realizacją, przestrzeganiem, wraz ze sporządzeniem sprawozdania z ich wykonania.
 • Przygotowanie analiz ekonomiczno-finansowych na potrzeby Szpitala.
 • Weryfikacja przygotowywanych procedur zamówień publicznych pod kątem ich zgodności z planem finansowy i inwestycyjnym.
 • Bieżąca analiza ponoszonych kosztów, wydatków oraz uzyskiwanych przychodów
  w poszczególnych komórkach Szpitala.
 • Opracowanie planów budżetowych i analiza realizacji ich wykonania.
 • Wycena procedur medycznych wykonywanych w Szpitalu przy współpracy z Agencją Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji w wymaganym zakresie.
 • Identyfikowanie źródeł finansowania zewnętrznego planowanych działań.
 • Diagnozowanie problemów i potrzeb w zakresie pozyskiwania środków zewnętrznych.
 • Opracowywanie dokumentacji we współpracy z komórkami merytorycznymi Szpitala oraz firmą zewnętrzną wyłonioną przez Szpital do aplikowania i rozliczenia dotacji.
 • Współpraca z firmą zewnętrzną w ramach przygotowania i składanie wniosku o finansowanie łącznie z dokumentami towarzyszącymi.Przygotowywanie pełnej dokumentacji wymaganej do podpisania umowy o dofinansowanie i doprowadzanie do jej zawarcia.

   

  5. Informacje o warunkach pracy na danym stanowisku:

 • Planowane zatrudnienie: październik 2022r.
 •  
 • Praca w pełnym lub niepełnym wymiarze czasu pracy,
 • 6. Miejsce i termin składania wymaganych dokumentów:

 • Dokumenty należy składać do Działu Kadr bądź na adres: 107 Szpital
 • Wojskowy z Przychodnią SP ZOZ w Wałczu, ul. Kołobrzeska 44, 78-600 Wałcz

  lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kadry@107sw.pl do dnia 21

  lipca 2022r. do godziny 10ºº.

   

 • Informację o terminie przeprowadzenia rozmów i o wynikach naboru, kandydaci

zostaną powiadomieni telefonicznie.Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.

Obowiązek informacyjny na temat ochrony danych osobowych znajduje się w BIP, zakładka Prawo – Obowiązek informacyjny wobec kandydatów i pracowników.

 

Komendant

107 Szpitala Wojskowego z Przychodnią SPZOZ

płk Michał WAWRESZUKLpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
Informacje
Ilość odwiedzin: 136
Podmiot udostępniający: 107 Szpital Wojskowy z Przychodnią SPZOZ
Nazwa ogłoszenia: Kierownik Działu Planowania i Analiz Ekonomicznych
Osoba, która wytworzyła informację: Magdalena Czerniga
Osoba, która odpowiada za treść: Magdalena Czerniga
Data wytworzenia informacji: 15.07.2022 12:34:54
Data udostępnienia informacji: 15.07.2022 12:40:01
Data ostatniej aktualizacji: 02.08.2022 08:37:36
Rejestr zmian