Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

Wałcz, dnia 26.07.2022r.

KOMENDANT

107 SZPITALA WOJSKOWEGO Z PRZYCHODNIĄ

SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W WAŁCZU

 

Zatrudni na stanowisko:  Kierownik Działu IT

 

 1. Wymagania:
 • wykształcenie: wyższe związane z branżą informatyczną.
 • minimum 3 lata doświadczenia w pracy na stanowisku kierowniczym oraz w zarządzaniu zespołem IT
 • znajomość systemu Microsoft Windows Server, Linux;
 • znajomość instalacji aktualizacji i obsługi środowisk wirtualizacyjnych
 • znajomość zagadnień związanych z bezpieczeństwem danych
 • umiejętność obsługi baz danych Sybase, MS SQL My SQL, PostgreSQL;
 • bezproblemowe poruszanie się w pakietach biurowych MS Office, Libreoffice;
 • umiejętność konfiguracji urządzeń sieciowych;
 • umiejętność kształtowania i monitorowania ruchu sieci;
 • umiejętność programowania;
 • umiejętność tworzenia środowiska pod wykonywanie raportów z ERP i systemu medycznego;
 • swobodna administracja serwerami Windows Linux;
 • umiejętność tworzenia raportów.
 1. Ponadto od kandydatów oczekuje się:
 • doświadczenie z obsługą oprogramowania medycznego ERP;
 • znajomość aktów prawnych mających zastosowanie w ochronie zdrowia;
 • umiejętność analitycznego myślenia oraz jasnego formułowania wniosków,
 • kreatywność i umiejętność rozwiązywania problemów,
 • umiejętność pracy zespołowej oraz organizacji pracy własnej.
 1. Wymagane dokumenty i oświadczenia:
 • List motywacyjny.
 • Życiorys (CV).
 • Kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, kwalifikacje oraz doświadczenie zawodowe.
 • Przebieg dotychczasowego zatrudnienia.
 • Oświadczenie o stanie zdrowia stwierdzające brak przeciwwskazań do pracy na stanowisku Kierownika Działu Planowania i Analiz Ekonomicznych.
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach rekrutacji przez 107 Szpital Wojskowy z Przychodnią Szpital SPZOZ w Wałczu zgodnie z Ustawą z dnia 10.05.2018r o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2019 poz. 1781 z póź. zm.).
 • Oświadczenie o niekaralności.
 • Oświadczenie kandydata o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych.
 1. Ogólny zakres zadań realizowanych na stanowisku:
 • Zarządzanie zespołem pracowników, planowanie, rozdzielanie i monitorowanie wykonywania zadań,
 • Administracja bazami danych,
 • Wykonywanie kopii bezpieczeństwa,
 • Planowanie rozbudowy i modernizacji infrastruktury oraz systemów informatycznych w celu spełnienia potrzeb Szpitala z uwzględnieniem wcześniejszego planowania wydatków,
 • Zapewnienie sprawnego i ciągłego funkcjonowania infrastruktury technicznej (w tym sieciowej, sprzętu i oprogramowania),
 • Organizowanie stałego wsparcia technicznego dla pracowników i kontrahentów poprzez Help -desk i kontrolowanie poprawności ich wykonania,
 • Nadzór techniczny nad bieżącym utrzymaniem: Biuletynu Informacji Publicznej,
 • Opracowanie Instrukcji Zarządzania Systemem Informatycznym,
 • Nadzór i koordynacja zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa teleinformatycznego , dostępu do danych, ciągłością działania, dostępnością usług i wsparciem pracowników Szpitala,
 • Bieżące utrzymywanie właściwego stanu serwerowni,
 • Nadzór nad zapewnieniem, utrzymaniem, konserwacją i modernizacją sprzętu teleinformatycznego oraz oprogramowania wykorzystywanego przez pracowników,
 • Rozwiązywanie bieżących problemów w sprawnym funkcjonowaniu sieci i innej infrastruktury informatycznej Szpitala,
 • Utrzymywanie kontaktów z dostawcami usług informatycznych do Szpitala,
 • Udział w określaniu kierunków i koordynacja zadań związanych z rozwojem systemów i infrastruktury teleinformatycznej Szpitala związanych z pozyskiwaniem zewnętrznych źródeł finansowania, udział w np. przygotowywaniu założeń, dokumentacji przed i powykonawczej, realizacji i rozliczaniu projektów,
 • Nadzór nad podpisywaniem umów związanych z usługami informatycznymi,
 • Współpraca z dostawcami usług np. telefonii stacjonarnej i komórkowej, łączy internetowych, serwisu i nadzoru eksploatacyjnego,
 • Usuwanie usterek technicznych i eksploatacyjnych sprzętu komputerowego,
 • Tworzenie dokumentacji związanej z zakupem oraz rozbudową systemów i infrastruktury informatycznej oraz usług teleinformatycznych na potrzeby Działu Zamówień Publicznych (SWZ),
 • Automatyzacja zadań.
 1. Informacje o warunkach pracy na danym stanowisku:
 • Planowane zatrudnienie: sierpień
 • Praca w pełnym lub niepełnym wymiarze czasu pracy,
 1. Miejsce i termin składania wymaganych dokumentów:
 • Dokumenty należy składać do Działu Kadr bądź na adres: 107 Szpital

            Wojskowy z Przychodnią SP ZOZ w Wałczu, ul. Kołobrzeska 44, 78-600 Wałcz

            lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kadry@107sw.pl do dnia

            3 sierpnia 2022r. do godziny 10ºº.

 • Informację o terminie przeprowadzenia rozmów i o wynikach naboru, kandydaci

           zostaną powiadomieni telefonicznie.

 

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.

Obowiązek informacyjny na temat ochrony danych osobowych znajduje się w BIP, zakładka Prawo – Obowiązek informacyjny wobec kandydatów i pracowników.

                                                               

                                                                 Komendant

107 Szpitala Wojskowego z Przychodnią SPZOZ

płk  Michał WAWRESZUK

                             

 

 

LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
Informacje
Ilość odwiedzin: 113
Podmiot udostępniający: 107 Szpital Wojskowy z Przychodnią SPZOZ
Nazwa ogłoszenia: Kierownik IT
Osoba, która wytworzyła informację: Irena Bednarowska
Osoba, która odpowiada za treść: Irena Bednarowska
Data wytworzenia informacji: 26.07.2022 14:31:45
Data udostępnienia informacji: 26.07.2022 14:33:40
Data ostatniej aktualizacji: 10.08.2022 08:06:54
Rejestr zmian