Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

Wałcz, 08.09.2022r.

Znak sprawy: 51.09/K/2022

 

OGŁOSZENIE

KOMENDANT

107 SZPITALA WOJSKOWEGO Z PRZYCHODNIĄ SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO

ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W WAŁCZU

ul. Kołobrzeska 44, 78-600 Wałcz

działając na podstawie art. 26 i 27 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej

(t. j. Dz. U. z 2022r. poz. 633 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r.
o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych
(t. j. Dz. U. z 2021r. późn. 1285 z późn. zm.)

OGŁASZA KONKURS I ZAPRASZA DO SKŁADANIA OFERT

na udzielanie następujących świadczeń zdrowotnych:

 

I. Wykonywanie planowanych zabiegów operacyjnych w zakresie chirurgii kręgosłupa na rzecz

pacjentów Udzielającego zamówienia, tj. następujących procedur medycznych:

 

 1. A22 duże zabiegi na rdzeniu kręgowym i kanale kręgowym;

 2. H52 zabiegi na kręgosłupie z zastosowaniem implantów;

 3. H51 kompleksowe zabiegi korekcyjne kręgosłupa;

 4. H55 Zabiegi artroskopowe i przezskórne w zakresie kręgosłupa.

 

 • Wymagania w poszczególnych zakresach wymienione zostały w Szczegółowych Warunkach Konkursu udostępnionymi przez Udzielającego Zamówienie w siedzibie 107 Szpitala Wojskowego z Przychodnią SPZOZ w Wałczu, w Dziale Kadr, pokój nr 123 oraz na stronie Szpitala: www.107sw.pl

 • Oferty powinny być złożone na formularzu ofertowym, zgodnie ze Szczegółowymi Warunkami Konkursu udostępnianymi przez Udzielającego Zamówienie w siedzibie 107 Szpitala Wojskowego z Przychodnią SPZOZ w Wałczu, pokój nr 100 oraz na stronie Szpitala: www.107sw.pl

 • Oferty należy składać do dnia 13.09.2022 r. do godz. 09:00 w Sekretariacie 107 Szpitala Wojskowego z Przychodnią Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej,
  ul. Kołobrzeska 44, 78 - 600 Wałcz.

 • Ofertę przesłaną drogą pocztową uważać się będzie za złożoną w terminie - jeżeli wpłynie do Udzielającego Zamówienie do godz. 09:00 w dniu 13.09.2022r.

 • Otwarcie złożonych ofert nastąpi w siedzibie 107 Szpitala Wojskowego z Przychodnią SPZOZ w Wałczu, w Gabinecie Odpraw, w dniu 13.09.2022r. o godz. 09.30, pokój nr 101.

 • Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu Udzielający Zamówienia zamieści na stronie internetowej Szpitala: www.107sw.pl w terminie do 7 dni licząc od dnia składania ofert.

 • Oferent pozostaje związany z ofertą 30 dni od daty upływu terminu składania ofert.

 • Oferentom, których interes prawny doznał uszczerbku przysługują protest i odwołanie na zasadach określonych w ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych (t. j. Dz. U. z 2021r. poz. 1285 z późn. zm.)

 • Udzielający zamówienie zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu w całości lub w części bez podania przyczyn, do przedłużenia terminu składania ofert oraz terminu rozstrzygnięcia konkursu.

 • Termin rozpoczęcia i czas trwania umów: od dnia 16.09.2022r. do dnia 31.12.2027r.

LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
Informacje
Ilość odwiedzin: 62
Podmiot udostępniający: 107 Szpital Wojskowy z Przychodnią SPZOZ
Nazwa ogłoszenia: Lekarz neurochirurg
Osoba, która wytworzyła informację: Magdalena Czerniga
Osoba, która odpowiada za treść: Magdalena Czerniga
Data wytworzenia informacji: 08.09.2022 13:50:37
Data udostępnienia informacji: 08.09.2022 13:51:59
Data ostatniej aktualizacji: 19.09.2022 13:18:18
Rejestr zmian